U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

18 (2004-2005) nr. 3
Amendementen 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 december 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

18 (2004-2005) nr. 2
18 (2004-2005) nr. 3
18 (2004-2005) nr. 4