U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005, en verslag over de beleidsnota Binnenlands Bestuur 2004-2009 en de beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009

15 (2004-2005) nr. 7-A
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 december 2004
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
15 (2004-2005) nr. 3
15 (2004-2005) nr. 4
15 (2004-2005) nr. 7-A
15 (2004-2005) nr. 7-B
15 (2004-2005) nr. 7-C
15 (2004-2005) nr. 7-D
15 (2004-2005) nr. 7-E
15 (2004-2005) nr. 7-F
15 (2004-2005) nr. 7-G
15 (2004-2005) nr. 7-H
15 (2004-2005) nr. 7-I
15 (2004-2005) nr. 7-J
15 (2004-2005) nr. 7-K
15 (2004-2005) nr. 10
15 (2004-2005) nr. 10-Errata
15 (2004-2005) nr. 13
15 (2004-2005) nr. 15
15 (2004-2005) nr. 16