U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon kleuter- en lager onderwijs.

van de Vlaamse Regering
583 (1993-1994) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juli 1994
8 februari 1995
Aangenomen in plenaire vergadering
22 februari 1995
Bekrachtigd en afgekondigd
19 mei 1995
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

583 (1993-1994) nr. 1
583 (1993-1994) nr. 2
583 (1993-1994) nr. 3
583 (1993-1994) nr. 4
583 (1993-1994) nr. 5
583 (1993-1994) nr. 5-Erratum
583 (1993-1994) nr. 6