U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

14 (2004-2005) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 december 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

14 (2004-2005) nr. 2
14 (2004-2005) nr. 3
14 (2004-2005) nr. 4