U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

19 (2004-2005) nr. 4
Amendementen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

6 december 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

19 (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
19 (2004-2005) nr. 4
19 (2004-2005) nr. 5-A
19 (2004-2005) nr. 5-B
19 (2004-2005) nr. 5-C
19 (2004-2005) nr. 5-D
19 (2004-2005) nr. 5-E
19 (2004-2005) nr. 5-F
19 (2004-2005) nr. 5-G
19 (2004-2005) nr. 5-H
19 (2004-2005) nr. 5-I
19 (2004-2005) nr. 5-J
19 (2004-2005) nr. 5-K
19 (2004-2005) nr. 6
19 (2004-2005) nr. 6-Errata
19 (2004-2005) nr. 8