U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

van Jos Bex, Elke Roex, Steven Vanackere, Mark Demesmaeker en Sven Gatz
19 (2004-2005) nr. 2
Amendement nr. 2
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

25 november 2004
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

19 (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
19 (2004-2005) nr. 5-A
19 (2004-2005) nr. 5-B
19 (2004-2005) nr. 5-C
19 (2004-2005) nr. 5-D
19 (2004-2005) nr. 5-E
19 (2004-2005) nr. 5-F
19 (2004-2005) nr. 5-G
19 (2004-2005) nr. 5-H
19 (2004-2005) nr. 5-I
19 (2004-2005) nr. 5-J
19 (2004-2005) nr. 5-K
19 (2004-2005) nr. 6
19 (2004-2005) nr. 6-Errata
19 (2004-2005) nr. 8