U bent hier

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

van het Rekenhof
20 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

21 december 2004

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid