U bent hier

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

van het Rekenhof
16 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

21 december 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid