U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

16 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

23 november 2004
21 december 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid