U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 november 2004 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de geplande oprichting van een commissie voor de buitenlandse handel waarin de gewesten en de federale overheid vertegenwoordigd zijn

van Luc Van den Brande, Stern Demeulenaere, Jan Roegiers en Jan Loones
128 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 november 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
1 december 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming

Documenten

128 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details