U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 november 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
22 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk XIV : Jeugd (Bevoegdheid Jeugd van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Stadsvernieuwingsprojecten Hoofdstuk VII : Wonen Hoofdstuk XI : VHM (Bevoegdheden Wonen en Stedenbeleid van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
23 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk V : Nautinvest Vlaanderen NV Hoofdstuk VIII : Grindfonds (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk X : Welzijn (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
25 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XV : Kas-, schuld- en waarborgbeheer Hoofdstuk XVI : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Stadsvernieuwingsprojecten Hoofdstuk VII : Wonen Hoofdstuk XI : VHM (Bevoegdheid Wonen van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk XIII : Cultuur (Bevoegdheid Cultuur van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk VI : Monumenten en Landschappen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming (onder voorbehoud)
29 november 2004
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Stadsvernieuwingsprojecten Hoofdstuk XII : Huizen van het Nederlands (Bevoegdheden Stedenbeleid en Inburgering van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en stemming. Er wordt eveneens gestemd over hoofdstukken VII : Wonen en XI : VHM
30 november 2004
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk X : Welzijn Stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk III : Fonds Onroerende goederen (Bevoegdheid Bestuurszaken van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XV : Kas-, schuld- en waarborgbeheer Hoofdstuk XVI : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk V : Nautinvest Vlaanderen NV Hoofdstuk VIII : Grindfonds (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking
1 december 2004
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, inclusief Interreg Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en stemming
2 december 2004
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk X : Welzijn Stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XV : Kas-, schuld- en waarborgbeheer Hoofdstuk XVI : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening)¿ Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk XIII : Cultuur (Bevoegdheid Cultuur van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Voortzetting van de bespreking
Stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk VI : Monumenten en Landschappen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en stemming
7 december 2004
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XV : Kas-, schuld- en waarborgbeheer Hoofdstuk XVI : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Afronding van de bespreking : replieken vanwege de Vlaamse Regering Stemming
21 december 2004
22 december 2004
24 december 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
21 februari 2005
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

123 (2004-2005) nr. 1
123 (2004-2005) nr. 1-Addendum
123 (2004-2005) nr. 5
123 (2004-2005) nr. 7
123 (2004-2005) nr. 8
123 (2004-2005) nr. 9
123 (2004-2005) nr. 10
123 (2004-2005) nr. 11
123 (2004-2005) nr. 12
123 (2004-2005) nr. 13
123 (2004-2005) nr. 14
123 (2004-2005) nr. 15
123 (2004-2005) nr. 17

Meer details

Verslaggevers
Veerle Heeren, Sabine Poleyn, Bart Caron, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Kathleen Helsen, Herman Schueremans, Joke Schauvliege, Cathy Berx, Freddy Van Gaever en Annick De Ridder
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid