U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005. Toelichting per programma

van de Vlaamse Regering
13 (2004-2005) nr. 1-B

Procedureverloop

10 november 2004
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
16 november 2004
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
18 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
22 november 2004
23 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
2 december 2004
Afgehandeld in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
6 december 2004
Afgehandeld in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
7 december 2004
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 december 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid