U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 november 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
16 november 2004
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
18 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en eventueel bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
22 november 2004
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Jeugd van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden Wonen en Stedenbeleid van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
23 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheid Toerisme van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Sport van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
(Bevoegdheden van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
(Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Bespreking
24 november 2004
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Toelichting, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheid Algemeen Buitenlands Beleid van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
25 november 2004
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheid Algemeen Buitenlands Beleid van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheid Wonen van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Cultuur van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
29 november 2004
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden Stedenbeleid en Inburgering van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming. Er wordt eveneens indicatief gestemd over de bevoegdheid Wonen
30 november 2004
Aangenomen in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Bestuurszaken van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Mobiliteit van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Toelichting door de minister en bespreking
(Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheid Buitenlandse Handel van mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
1 december 2004
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
2 december 2004
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Media van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Leefmilieu van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming (Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Verslaggeving van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en indicatieve stemming
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheden Wetenschap en Innovatie van mevrouw Fientje Moerman, vice-minister president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel en van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
(Bevoegdheid Cultuur van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Mobiliteit van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming
6 december 2004
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden Gelijke Kansen van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
7 december 2004
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Afronding van de bespreking : replieken vanwege de Vlaamse Regering Stemming
21 december 2004
22 december 2004
24 december 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
22 april 2005
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2004-2005) nr. 1
19 (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
19 (2004-2005) nr. 5-A
19 (2004-2005) nr. 5-B
19 (2004-2005) nr. 5-C
19 (2004-2005) nr. 5-D
19 (2004-2005) nr. 5-E
19 (2004-2005) nr. 5-F
19 (2004-2005) nr. 5-G
19 (2004-2005) nr. 5-H
19 (2004-2005) nr. 5-I
19 (2004-2005) nr. 5-J
19 (2004-2005) nr. 5-K
19 (2004-2005) nr. 6
19 (2004-2005) nr. 6-Errata
19 (2004-2005) nr. 8

Meer details

Verslaggevers
Bart Caron, Freddy Van Gaever, Annick De Ridder, Jan Peumans, Thieu Boutsen, Kathleen Helsen, Tinne Rombouts, Erik Matthijs, Carl Decaluwe, Else De Wachter, Wim Van Dijck, Veerle Heeren, Sabine Poleyn, Koen Van den Heuvel, Joke Schauvliege, André Van Nieuwkerke, Karlos Callens, Johan Verstreken, Herman Schueremans, Steven Vanackere, Cathy Berx, Jan Roegiers, Jan Laurys en Hilde Crevits
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid