U bent hier

Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. Algemene toelichting

van de Vlaamse Regering
17 (2004-2005) nr. 1-A
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

3 november 2004
21 december 2004

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid