U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid en houdende aanvulling ervan door toevoeging van een titel inzake handhaving en veiligheidsmaatregelen

van Vera Dua en Rudi Daems
80 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

21 oktober 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

80 (2004-2005) nr. 1
80 (2004-2005) nr. 2
80 (2004-2005) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid