U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid en houdende aanvulling ervan door toevoeging van een titel inzake handhaving en veiligheidsmaatregelen

van Vera Dua en Rudi Daems
80 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

21 oktober 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 juni 2007
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met: - professor Michael Faure van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht - vertegenwoordigers van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) - vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
5 juli 2007
Behandeling in samenhang in commissie
19 september 2007
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met: - de heer Jan Van den Berghe, ondervoorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van Gent - vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Documenten

80 (2004-2005) nr. 1
80 (2004-2005) nr. 2
80 (2004-2005) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Joke Schauvliege en Marleen Van den Eynde
Materie
Gewestaangelegenheid