U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 oktober 2004 door de heren Jean-Marie Dedecker en Werner Marginet in commissie gehouden interpellaties tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, respectievelijk over een evaluatie van het topsportbeleid na de Olympische Spelen van 2004 in Athene en over de problematiek van de unitaire sportstructuren, het topsportbeleid na Athene 2004 en de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen in Vlaanderen

van Werner Marginet, Marie-Rose Morel, Jurgen Verstrepen, Erik Arckens en Johan Deckmyn
77 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 oktober 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
27 oktober 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

77 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid