U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 oktober 2004 door de heer Filip Dewinter in commissie gehouden interpellatie tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de uitspraken van de ministers Fientje Moerman en Frank Vandenbroucke betreffende het opnieuw laten samenvallen van de Vlaamse en de federale verkiezingen

van Filip Dewinter, Johan Deckmyn, Wim Van Dijck en Linda Vissers
71 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 oktober 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
27 oktober 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

71 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid