U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 10 maart 1995 door de heer F. De Man in commissie gehouden interpellatie tot de heer L. Peeters, Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden, over de uitreiking van arbeidskaarten aan vreemdelingen

van Willem Verreycken en Filip De Man
726 (1994-1995) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

10 maart 1995

Documenten

726 (1994-1995) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)