U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 10 maart 1995 door de heer F. De Man in commissie gehouden interpellatie tot de heer L. Peeters, Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden, over de uitreiking van arbeidskaarten aan vreemdelingen

van Willem Verreycken en Filip De Man
726 (1994-1995) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

10 maart 1995

Documenten

726 (1994-1995) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)