U bent hier

Voorstel van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 september 1993 betreffende de aanduiding van beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden

van Johan Vande Lanotte, Renaat Landuyt en Michel Capoen
403 (1992-1993) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 september 1993
13 januari 1994
Aangenomen in plenaire vergadering
26 januari 1994
Bekrachtigd en afgekondigd
26 februari 1994
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

403 (1992-1993) nr. 1
403 (1992-1993) nr. 2
403 (1992-1993) nr. 3
403 (1992-1993) nr. 4
403 (1992-1993) nr. 5