U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 87 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw

548 (1993-1994) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 mei 1994
30 juni 1994
Aangenomen in plenaire vergadering
13 juli 1994
Bekrachtigd en afgekondigd
17 september 1994
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

548 (1993-1994) nr. 1
548 (1993-1994) nr. 2
548 (1993-1994) nr. 3
548 (1993-1994) nr. 4
548 (1993-1994) nr. 5