U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 87 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw

548 (1993-1994) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 mei 1994
30 juni 1994
Aangenomen in plenaire vergadering.
13 juli 1994
Bekrachtigd en afgekondigd.
17 september 1994
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad.

Documenten

548 (1993-1994) nr. 1
548 (1993-1994) nr. 2
548 (1993-1994) nr. 3
548 (1993-1994) nr. 4
548 (1993-1994) nr. 5