U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. Beleidsbrief Financiën en Begroting. Beleidsprioriteiten 2003-2004. Beleidsbrief Planning en Statistiek. Beleidsprioriteiten 2003-2004. Voorstel van resolutie van de heren Johan Sauwens, Eric Van Rompuy en Erik Matthijs betreffende de overheidsfinanciën en de begroting. Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door de heer Lucien Suykens. Errata

15 (2003-2004) nr. 10-Errata
Tekst nog niet beschikbaar
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

4 december 2003
Erratum ingediend

Documenten

15 (2003-2004) nr. 1-Bijlagen
15 (2003-2004) nr. 2
15 (2003-2004) nr. 6
15 (2003-2004) nr. 9-A
15 (2003-2004) nr. 9-B
15 (2003-2004) nr. 9-C
15 (2003-2004) nr. 9-D
15 (2003-2004) nr. 9-E
15 (2003-2004) nr. 9-F
15 (2003-2004) nr. 9-G
15 (2003-2004) nr. 9-H
15 (2003-2004) nr. 9-I
15 (2003-2004) nr. 9-J
15 (2003-2004) nr. 9-K
15 (2003-2004) nr. 10
15 (2003-2004) nr. 10-Errata