U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1978 houdende de rijkssubsidieregeling voor het nederlandstalig sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen in instellingen

van Herman Lauwers en Jos Geysels
525 (1993-1994) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

19 april 1994

Documenten

525 (1993-1994) nr. 1
525 (1993-1994) nr. 2