U bent hier

Amendement op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, wat betreft de heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

van Ann De Martelaer, Patrick Lachaert, Carlo Daelman en Dirk De Cock
1678 (2002-2003) nr. 4
Amendement nr. 19
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 april 2004
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1678 (2002-2003) nr. 1
1678 (2002-2003) nr. 2
1678 (2002-2003) nr. 3
1678 (2002-2003) nr. 6
1678 (2002-2003) nr. 7