U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso

2155 (2003-2004) nr. 5
Amendementen 14, 15, 16 en 17
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2155 (2003-2004) nr. 1
2155 (2003-2004) nr. 2
2155 (2003-2004) nr. 4
2155 (2003-2004) nr. 5