U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen

1678 (2002-2003) nr. 8
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

5 mei 2004
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1678 (2002-2003) nr. 1
1678 (2002-2003) nr. 2
1678 (2002-2003) nr. 3
1678 (2002-2003) nr. 6
1678 (2002-2003) nr. 7
1678 (2002-2003) nr. 8