U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden

1658 (2002-2003) nr. 6
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 april 2004
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1658 (2002-2003) nr. 1
1658 (2002-2003) nr. 2
1658 (2002-2003) nr. 4
1658 (2002-2003) nr. 5
1658 (2002-2003) nr. 6