U bent hier

Verzoekschrift over het doorzenden van onontvankelijk verklaarde verzoekschriften naar de bevoegde overheid. Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door mevrouw Mieke Van Hecke en de heer Sven Gatz

2288 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

2288 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers