U bent hier

Verslag van het verzoekschrift over het doorzenden van onontvankelijk verklaarde verzoekschriften naar de bevoegde overheid

namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken, verslag door Mieke Van Hecke en Sven Gatz
2288 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Documenten

2288 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Mieke Van Hecke en Sven Gatz