U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"

2200 (2003-2004) nr. 6
Amendementen 15, 16, 17 en 18
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2200 (2003-2004) nr. 1
2200 (2003-2004) nr. 2
2200 (2003-2004) nr. 5
2200 (2003-2004) nr. 6