U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen"

2201 (2003-2004) nr. 7
Amendementen 16, 17, 18, 19, 20 en 21
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2201 (2003-2004) nr. 1
2201 (2003-2004) nr. 2
2201 (2003-2004) nr. 3
2201 (2003-2004) nr. 6
2201 (2003-2004) nr. 7