U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

2190 (2003-2004) nr. 7
Amendementen 7, 8, 9 en 10
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2190 (2003-2004) nr. 1
2190 (2003-2004) nr. 2
2190 (2003-2004) nr. 5
2190 (2003-2004) nr. 6
2190 (2003-2004) nr. 7