U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten

2122 (2003-2004) nr. 6
Amendementen 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers