U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie"

2191 (2003-2004) nr. 6
Amendementen 10, 11, 12 en 13
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2191 (2003-2004) nr. 1
2191 (2003-2004) nr. 2
2191 (2003-2004) nr. 5
2191 (2003-2004) nr. 6