U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot omvorming van het "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Fonds Jongerenwelzijn" en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990

2192 (2003-2004) nr. 6
Amendementen 17, 18 en 19
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2192 (2003-2004) nr. 1
2192 (2003-2004) nr. 3
2192 (2003-2004) nr. 5
2192 (2003-2004) nr. 6