U bent hier

Verzoekschrift over de bevoegdheidsconflicten tussen de federale en Vlaamse aspecten van brandpreventie en de (re)organisatie van de Vlaamse aspecten van brandpreventie. Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door mevrouw Mieke Van Hecke en de heer Dirk Holemans

2284 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

2284 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid