U bent hier

Verslag van het verzoekschrift over de bevoegdheidsconflicten tussen de federale en Vlaamse aspecten van brandpreventie en de (re)organisatie van de Vlaamse aspecten van brandpreventie

namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken, verslag door Mieke Van Hecke en Dirk Holemans
2284 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Documenten

2284 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Mieke Van Hecke en Dirk Holemans
Materie
Gewestaangelegenheid