U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren

2143 (2003-2004) nr. 3
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

21 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2143 (2003-2004) nr. 1
2143 (2003-2004) nr. 2
2143 (2003-2004) nr. 3