U bent hier

Voorstel van decreet van mevrouw Ann De Martelaer houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, wat betreft de heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen. Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid uitgebracht door mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht

1678 (2002-2003) nr. 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

21 april 2004
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

Meer details