U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

2103 (2003-2004) nr. 7
Amendementen 21, 22, 23, 24, 25 en 26
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

20 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers