U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector

2177 (2003-2004) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2177 (2003-2004) nr. 1
2177 (2003-2004) nr. 2
2177 (2003-2004) nr. 3