U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

van de Vlaamse Regering
2272 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 april 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
22 april 2004
In behandeling in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
30 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2272 (2003-2004) nr. 1
2272 (2003-2004) nr. 2
2272 (2003-2004) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Robert Voorhamme
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid