U bent hier

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2003

van de Vlaamse Ombudsdienst, verslag door Steven Vanackere, Jan Peumans, Marie-Rose Morel, Cathy Berx, Jacky Maes, Joke Schauvliege en Hilde Crevits
41 (2003-2004) nr. 1

Procedureverloop

27 september 2004
Te behandelen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
25 oktober 2004
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 5.4 Thematische aanbevelingen inzake wonen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, en bespreking
26 oktober 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afgehandeld in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Deel 5.4 Thematische aanbevelingen inzake Welzijn Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Deel 5.4.2. Thematische aanbevelingen inzake Verkeer, Infrastructuur en Mobiliteit Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
28 oktober 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Afgehandeld in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Deel 5 : Thematische aanbevelingen inzake onderwijs Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, en bespreking
9 november 2004
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Afgehandeld in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Deel 5 : Algemene voorstellen en aanbevelingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, en bespreking
17 november 2004
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Deel 5.4.2 Thematische aanbevelingen inzake ruimtelijke ordening Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
20 januari 2005
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Deel 5.4.2 Thematische aanbevelingen inzake Milieu en Water Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking

Documenten

41 (2003-2004) nr. 1