U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie" en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel

van de Vlaamse Regering, verslag door Sven Gatz
2261 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 april 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
20 april 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
7 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2261 (2003-2004) nr. 1
2261 (2003-2004) nr. 2
2261 (2003-2004) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Sven Gatz
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid