U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

van de Vlaamse Regering
2259 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

1 april 2004
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
22 april 2004
In behandeling in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
12 juni 2004
Vervallen.

Documenten

2259 (2003-2004) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid