U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

van de Vlaamse Regering
2259 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

1 april 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
22 april 2004
In behandeling in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
12 juni 2004
Vervallen

Documenten

2259 (2003-2004) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid