U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

2190 (2003-2004) nr. 4
Amendementen 3, 4, 5, 6 en 7
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2190 (2003-2004) nr. 1
2190 (2003-2004) nr. 2
2190 (2003-2004) nr. 4
2190 (2003-2004) nr. 5
2190 (2003-2004) nr. 6