U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs, wat betreft het vreemdetalenonderwijs in het gewoon basisonderwijs

2128 (2003-2004) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

31 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2128 (2003-2004) nr. 1
2128 (2003-2004) nr. 2
2128 (2003-2004) nr. 3