U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot omvorming van het "Vlaams Zorgfonds" tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

2193 (2003-2004) nr. 5
Amendementen 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2193 (2003-2004) nr. 1
2193 (2003-2004) nr. 2
2193 (2003-2004) nr. 3
2193 (2003-2004) nr. 5
2193 (2003-2004) nr. 6