U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen"

2201 (2003-2004) nr. 5
Amendementen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2201 (2003-2004) nr. 1
2201 (2003-2004) nr. 2
2201 (2003-2004) nr. 3
2201 (2003-2004) nr. 5
2201 (2003-2004) nr. 6