U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende omvorming van de vzw 'de Rand' tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

2145 (2003-2004) nr. 3
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

23 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2145 (2003-2004) nr. 1
2145 (2003-2004) nr. 2
2145 (2003-2004) nr. 3
2145 (2003-2004) nr. 4