U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso

2155 (2003-2004) nr. 3
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

23 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers