U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door de heer Sven Gatz

2101 (2003-2004) nr. 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 maart 2004
Verslag (pdf) ingediend.

Meer details

Verslaggever