U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

2230 (2003-2004) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 maart 2004
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2230 (2003-2004) nr. 1
2230 (2003-2004) nr. 2