U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden

1658 (2002-2003) nr. 3
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

17 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1658 (2002-2003) nr. 1
1658 (2002-2003) nr. 2
1658 (2002-2003) nr. 3
1658 (2002-2003) nr. 4
1658 (2002-2003) nr. 5